Magnézium - články, produkty a štúdie

Horčík

Horčík je kofaktorom vo viac ako 300 enzýmových systémoch, ktoré regulujú rôzne biochemické reakcie v tele, vrátane syntézy bielkovín, funkcie svalov

Produkty s obsahom aktívnej látky Magnézium

Súvisiace štúdie

Štúdia o vplyve horčíka na cukrovku

Strava s vyšším obsahom horčíka je spojená s výrazne nižším rizikom cukrovky, pravdepodobne kvôli dôležitej úlohe horčíka v metabolizme glukózy.

Štúdia o vplyve horčíka na hypertenziu a kardiovaskulárne zdravie

Hypertenzia je hlavným rizikovým faktorom pre srdcové choroby a mozgovú príhodu. Doterajšie štúdie však zistili, že suplementácia horčíka znižuje krvn